Langs den historiske romerske vej Via Claudia Augusta blev der i 2005 for første gang afholdt en europæisk orgelfestival, som med over 50 koncerter af førsteklasses fortolkere gav genlyd i hele regionens landskab - et landskab, der med sit sceneri og sin kulturelle charme har været en uudtømmelig inspirationskilde for talrige kunstnere igennem flere hundrede år. Festivalen startede med udspring i Landsberg og Augsburg og sluttede efter ti uger i lagunebyen Venedig med en hel koncertuge. Med over 10000 festivalgæster var den europæiske orgelfestival en kæmpe succes.

Den europæiske festival ”Veje til Rom” 2008 koordinerer og organiserer denne gang orgel- og orgel-plus-koncerter i ti europæiske lande og tydeliggør derved det kunstneriske netværk, som allerede har eksisteret længe inden for det (kirke) musikalske Europa. Festivalen begynder i starten af juni i Bayern og bevæger sig derefter gennem de europæiske metropoler. Af de byer, som deltager og som alle på forskellig vis har været med til at præge Europas historie, kan nævnes San Sebastián, Porto, Paris, Toulouse, München, London, København, Danzig, St. Florian, Venedig og Palermo.

Festivalens højdepunkt finder sted i Rom under orgelfestugen, hvor arrangører, kunstnere og publikum kan berede sig på et bevægende, ræsonnerende og musikalsk samspil.

Ud over stjerner, som allerede har været etableret længe på den internationale orgelscene, og førsteklasses internationale instrumentensembler byder festivalen også på nye lovende og spirende talenter. Optakten fandt sted allerede i 2007, da orgelkonkurrencen ”Orgelstadt Landsberg” blev afholdt for 2. gang, og prisvinderen er også på programmet i ”Veje til Rom”.

Et af formålene ved festivalen er, at stille et podium til rådighed for Europas elitestuderende fra de forskellige musikhøjskoler, så de derved kan lære de stilistiske særtræk og de forskellige orgelkulturer i de europæiske lande og regioner bedre at kende. Dette skaber også mulighed for, at de yngre generationer får et indgående kendskab til verdenseliten af organister.

Musik har lige siden tidernes morgen trodset både sprogbarrierer og landegrænser, den har formået at nå ind til menneskers hjerter og bragt fred og forståelse med sig. Kirken er en af de institutioner, som gennem århundreder har udviklet en musikkultur af høj kvalitet. Orglet har i over tusind år været kirkens genuine instrument.

Forbindelsen mellem gamle europæiske pilgrimsveje, langs med hvilke der er opført kirker, som har stor betydning for kunsthistorien og som har værdifulde instrumenter, og med oplevelsen af en ”vandrende” musikfestival, der fører en strøm af intellektuel udveksling mellem kunstnere, arrangører og festivalgæster med sig – endnu en mosaiksten på vejen mod et Europa uden grænser.

Der skal lyde en stor tak til alle arrangører og kunstnere, som var været åbne over for idéen om en stor europæisk festival, og som har muliggjort den gennem to års intensiv planlægning og forberedelse.

Johannes Skudlik
Kunstnerisk leder
www.johannesskudlik.de

velauf2

Preview 2011 - 2012