Droga zorganizowanego po raz pierwszy w 2005 roku Europejskiego Festiwalu Organowego, prowadziła wzdłuż historycznej rzymskiej drogi Via Claudia Augusta. Ponad 50-siąt koncertów wybitnych interpretatorów nadało rozgłos regionowi, którego krajobrazowe i kulturalne uroki były od stuleci niewyczerpalnym źródłem inspiracji dla wielu artystów. Zapoczątkowany w miastach Landsberg i Augsburg festiwal zakończył się po dziesięciu tygodniach jednotygodniowym koncertem w mieście na lagunie – Wenecji. Ten Europejski Festiwal Organowy odniósł oszałamiający sukces, gdyż wysłuchało go ponad 10000 słuchaczy.

Euro-Via-Festival „Drogi do Rzymu“ 2008 koordynuje i organizuje obecnie koncerty organowe i koncerty Organy-Plus-Koncerty w dziesięciu europejskich krajach, tworząc w ten sposób artystyczną sieć, która już od dawna działa na muzycznym (kościelnym), obszarze Europy. Festiwal zaczyna się na początku czerwca w Bawarii i przemierza później europejskie metropolie. Uczestniczącymi miastami, które w różnoraki sposób kształtowały historię Europy są między innymi: San Sebastián, Porto, Paryż, Tuluza, Monachium, Londyn, Kopenhaga, Gdańsk, St. Florian, Wenecja i Palermo.

Kulminacyjny punkt Euro-Via-Festival osiąga w czasie tygodnia organowego w Rzymie, gdzie spotkają się w listopadzie organizatorzy, artyści i publiczność w celu żywej wymiany treści intelektualnych i muzycznych. Poza występami dawno uznanych gwiazd międzynarodowej sceny organowej oraz znamienitych międzynarodowych zespołów instrumentalnych, będą także możliwe spotkania z obiecującymi talentami młodego pokolenia. Początkiem i zwiastunem był zorganizowany już w 2007 roku konkurs interpretacji organowych „Orgelstadt Landsberg“, którego pierwszy laureat jest wśród artystów festiwalu „Drogi do Rzymu”.

Zamiarem Euro-Via-Festival jest zaoferowanie wybitnym europejskim studentom z różnych wyższych uczelni muzycznych estrady wzajemnej wymiany i bliższego poznania stylistycznych osobliwości różnych kultur organowych z wielu regionów Europy. Młodemu pokoleniu umożliwia się ponadto kontakt i spotkania z elitą światowych organistów.

Już od dawna oddziaływanie muzyki sięgało poza granice państw i obszarów językowych. Muzyka zdobywała serca ludzi i przyczyniała się do wzajemnego zrozumienia i pokoju. Kościół jest jedną z instytucji, która przez stulecia rozwijała najwyższej klasy kulturę muzyczną. Organy są od ponad tysiąca lat instrumentem przynależnym do kościołów.. 

Połączenie starych europejskich szlaków pielgrzymkowych, na których stoją najbardziej znaczące historycznie i artystycznie kościoły, posiadające najdoskonalsze instrumenty stanowi o sile przeżywania „wędrującego” festiwalu muzyki, wywołuje wielokulturową wymianę pomiędzy artystami, organizatorami i słuchaczami. Jest to kolejny element mozaiki na drodze w pokonywaniu granic w Europie!

Moje serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich organizatorów i artystów, którzy okazali swoją otwartość wobec pomysłu realizacji dużego europejskiego festiwalu i umożliwili jego przeprowadzenie po intensywnym, dwuletnim okresie przygotowań.

Johannes Skudlik
Kierownik Artystyczny
www.johannesskudlik.de

velauf2

Preview 2011 - 2012